Servicios

 

Selección de personal - Afronta Selección - Consultoría
Executive Search - Afronta Seleccion
Evaluación de potencial - Afronta Selección - Consultoría
Assessment center - Afronta Selección - Consultoría
Fomación - Afronta Selección Consultoría
Coaching - Afronta Selección Consultoría
 

Servicios - Afronta Selección Consultoría